Rekrutacja oparta na kompetencjach- szkolenie ON-LINE

400,00  w tym VAT

Rekrutacja oparta na kompetencjach ustanawia wymagane kompetencje i od razu testuje je w taki sposób, żeby rekruter miał możliwość sprawnego ocenienia kandydatów. Dzięki zbadaniu poziomu kluczowych kompetencji podczas rekrutacji pracodawca może być pewien, że zatrudniony kandydat będzie miał wystarczające umiejętności, aby wykonywać zadania na określonym poziomie
Dlatego też na moich najbliższych warsztatach on-line dowiesz się, jak stosować ten sposób rekrutacji, jak i również jak tworzyć opisy kompetencyjne stanowisk.

Opis

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I Rynek pracy 2022 i trendy 2023

 • Podsumowanie rynku pracy 2022 (najczęściej poszukiwanie specjalności, ilość ogłoszeń, statystyki).
 • Kompetencje poszukiwane na rynku pracy (jak zmienia się postrzeganie kompetencji na rynku pracy, jakie kompetencje są najczęściej poszukiwane przez pracodawców).
 • Trendy rekrutacyjne 2023.

MODUŁ II Rekrutacja oparta na kompetencjach – wprowadzenie

 • Co to jest rekrutacja oparta na kompetencjach i jak ją przeprowadzać?
 • Czym różni się rekrutacja oparta na kompetencjach od tradycyjnej i kiedy ją przeprowadzać?

MODUŁ III KROK 1 – Profil Kompetencyjny Kandydata

 • Praca z Hiring Managerem
 • Profil kompetencyjny kandydata:
 •  czym jest kompetencja,
 •  rodzaje kompetencji,
 •  przygotowanie profilu kluczowych kompetencji kandydata.

MODUŁ IV KROK 2 – Wybór narzędzia badającego kompetencje.

 • Przegląd narzędzi badających kompetencje stosowanych do selekcji kandydatów:
 • testy psychometryczne, zadania, AC, wywiad oparty na kompetencjach.
 • Jak prowadzić wywiad z kandydatem oparty na kompetencjach?
 •  metodologia prowadzenia wywiadu behawioralnego:
 •  model STAR/CAR/PAR.
 •  model Lejka.
 •  wady i zalety wywiadu opartego na kompetencjach;
 •  ćwiczenia usprawniające formułowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji;
 • przygotowanie pełnego scenariusza pytań na wybrane stanowisko.
 • Przekazanie informacji zwrotnych nt kandydatów menedżerom.
 • Tworzenie rankingów kandydatów.

MODUŁ V KROK 3 – Wdrożenie rekrutacji opartej na kompetencjach do organizacji.

 • Case study wdrożenia na przykładzie firmy ubezpieczeniowej.

MODUŁ VI Q&A

 • Ewentualne pytania i odpowiedzi uczestników szkolenia.

Szkolenie odbywa się na żywo on-line.

Data: 24.02.2023 g. 10:00- 15:30